Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh


tags
uploaded by at 19/11/2015 and viewed 6726 times
Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây. Tôi thấy thanh thản như mây trời. Dần dần cứ xa rời tôi. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi. Gọi những bình yên nào ghé chơi.
Cần lắm gần lắm sao vời vợi.
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời.
Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó.
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh.
Thấy yên bình giấc mơ trong lành.

Related songs

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh