Title Singer Writer Album
Dù có là người tình Minh Thuận
Lý con cóc Lam Trường - Minh Thuận - Phương Thanh Dân ca Nam Bộ
Lời nguyện cầu tình yêu Minh Thuận - Mỹ Tâm
Này cô bé mắt nhung Mỹ Tâm - Minh Thuận 0 Biết
Trái tim an bình Minh Thuận - Mỹ Tâm Minh Châu Minh Thuận