Title Singer Writer Album
Bước ngoặt cuộc đời La Gia Lương Golden Faith
Bước ngoặt cuộc đời sub La Gia Lương Golden Faith
Bước ngoặt cuộc đời sub2 La Gia Lương Golden Faith
Huynh đệ song hành La Gia Lương Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub2 La Gia Lương, Trương Khả Di, Tuyên Huyên, Ngô Trấn Vũ Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub4 La Gia Lương, Tuyên Huyên Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub5 La Gia Lương, Tuyên Huyên Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub6 La Gia Lương, Trương Khả Di Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub7 La Gia Lương Old Time Buddy
Mỹ vị thiên vương sub La Gia Lương A Recipe for the Heart
Thử thách nghiệt ngã 1 La Gia Lương At a threshold of an era 1