Title Singer Writer Album
Bến Thượng Hải tranh hùng Lưu Đức Hòa Shanghai Grand
Cuộc chiến với lửa 1 Lưu Đức Hòa Burning Flame 1
Cuộc chiến với lửa 1 sub Lưu Đức Hòa Burning Flame 1
Cuộc đời tươi đẹp Lưu Đức Hòa Reaching out