Title Singer Writer Album
Because I love you
Behind blue eyes Limp Bizkit
Chưa bao giờ Thu Phương
Promise me Beverley Craven
Thương Lê Cát Trọng Lý Lê Cát Trọng Lý
Vô vọng Đào Trọng Thịnh Đào Trọng Thịnh
Đợi ánh sao rơi Phương Vy Hà Quang Minh