Title Singer Writer Album
Cuộc đời tươi đẹp Lưu Đức Hòa Reaching out