Lời vỗ về cho ngày sầu muộn


performed by , from album
uploaded by at 11/08/2009 and viewed 2447 times
Khép mắt lại hỡi người yêu
Khép mắt lại hỡi người yêu
Ta sẽ đưa em tìm cõi mộng
Cho xóa tan mau thời khốn cùng
Đêm sáng rực của tình yêu
Rơi xuống mộ giữa đìu hiu
Ôi tiếng kêu đau giờ hả rộng
Như bóng chim xa cuối chiều đông
Em xa ta lưu lạc mấy trời
Ôm đau thương năm tháng ngậm ngùi
Trong tay đời giờ đây gặp đấy
Còn trông thấy bóng dáng héo gầy
Khép mắt lại hỡi người yêu
Sao lưu đày cả mùa xuân
Thương tiếng chim kêu lần ngộ nạn
Khi lỡ bay qua cõi lầm than

Related songs

Ai lên xứ hoa đào

Buồn tháng mưa

Bà mẹ quê

Bài nhã ca thứ nhất

Bài thánh ca buồn

Bên kỷ niệm

Hôn nhau lần cuối

Lời tạ từ

Lời vỗ về cho ngày sầu muộn

Một cõi đi về

Một lần cuối

Người đi qua đời tôi

Nắng thủy tinh

Sao đành xa em

Thương hoài ngàn năm

Trăm nhớ ngàn thương

Tình khúc cho em

Tình lỡ

Tôi đưa em sang sông

Xin còn gọi tên nhau