Thà như giọt mưa


written by , performed by , from album
uploaded by at 31/12/2006 and viewed 2794 times
No lyric found

Related songs

Anh sẽ nhớ mãi

Bao giờ biết tương tư

Buồn ơi chào mi

Còn chút gì để nhớ

Dấu tình sầu

Em về tinh khôi

Hai năm tình lận đận

Liên khúc tình sầu & lệ đá

Mắt Biếc

Mặt trời bé con

Người lìa xa

Nếu điều đó xảy ra

Rồi mai tôi đưa em

Thà như giọt mưa

Trái tim bên lề 2

Tâm sự gởi về đâu

Tình yêu tôi hát

Vợ chồng quê

Yêu Thương Mong Manh

Đã qua - Bằng Kiều