Latest

Deep sea

Lạc nhau có phải muôn đời

Ta có hẹn với tháng 5

Đừng hỏi em

Mascara

Ngày chưa giông bão

Có chàng trai viết lên cây

Bài hát của em

Nhắm mắt thấy mùa hè

Rực rỡ tháng năm

Nụ hôn đánh rơi

Lạ

Cho em gần anh thêm chút nữa

Dù có là người tình

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Random

Nhìn những mùa thu đi

LK bức thư tình đầu tiên, ngày cưới, ngày tân hôn

Tình ca

You give love a bad name (unplugged)

Vì một người ra đi 2

Talk (jukie xl remix)

One wild night

Don't walk away

Never say die

Thor (The powerhead)

Rolling sly stone

Gửi lại em

Curmudgeon (b-side, 1992)

Goo conversation

Hoàn Châu các các 1 sub8

Popular

Trăng sơn cước

Đừng hỏi vì sao

Coldplay - paradise

Nghìn trùng xa cách

If we make it through december

Những Ân tình xưa

Ngày chưa giông bão

Tombe la neige

Suối tóc

Như giọt sầu rơi

Trả lại thoáng mưa bay

Rực rỡ tháng năm

Người tình trăm năm (guitar)

Em và tôi

Em và tôi